Καταθλιπτική διάθεση

   Η καταθλιπτική διάθεση αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της συχνά εναλλασσόμενης διάθεσης των εφήβων.

   Η απώλεια των ως τώρα δεδομένων:σωματική κατάσταση και αίσθηση εαυτού, σχέσεις (με γονείς και φίλους), αξίες και ιδεολογίες, συνήθειες κ.α. Η εγκαθίδρυση των νέων «δεδομένων» περνάει μέσα από την λύπη για την απώλεια των παλιών.

   Η απομάκρυνση, η από–ιδανικοποίηση, και η ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς, προκύπτουν μέσα από πολύ επώδυνες συγκρούσεις στο ψυχισμό του παιδιού, συνυπάρχουν δε και με μεγάλη αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα υπάρξουν άλλες πηγές συναισθηματικών παροχών.