Επαρκεια

   «Εγώ μπορώ να αντιμετωπίζω τα πάντα μόνος μου, δεν έχω ανάγκη κανένα!» Συχνά μια τέτοια σκέψη λειτουργεί σε ανθρώπους οι οποίοι κυρίως έχουν έντονη μέσα τους την αίσθηση, ότι αν δεν τα καταφέρουν μόνοι, δεν είναι Επαρκείς-Αρκετοί (ικανοί, έξυπνοι άξιοι κ.ο.κ). Κι αυτό μπορεί να βιώνεται ως προσωπική αδυναμία.

   Ο «φόβος της ανεπάρκειας» (ή της αδυναμίας) αναδύεται συνήθως σε ζητήματα ψυχολογικής φύσης, και σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται προβλήματα διαχείρισης επαγγελματικών θεμάτων, προσωπικών, εκπαιδευτικών, λήψης αποφάσεων αλλά και θέματα όπως διαχείριση άγχους, θυμού, κατάθλιψη κ.ο.κ. 

   Προβλήματα σωματικής υγείας ή βλάβης υλικών αγαθών (π.χ. μεταφορικό μέσο) μας παραπέμπουν σχεδόν άμεσα στον αντίστοιχο «ειδικό».

   Στα θέματα «ψυχής» λοιπόν «ειδικός» είναι ο ψυχολόγος!