Συμβουλευτικη Ψυχοθεραπεια

   Στην συμβουλευτική η προσοχή της «πρόσωπο με πρόσωπο» διαδικασίας εστιάζεται στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και στον τρόπο διαχείρισης μιας κατάστασης κρίσης. Παρόλο που η λέξη από μόνη της μας παραπέμπει στην παροχή συμβουλών, η «συμβουλευτική» ως διαδικασία είναι κάτι περισσότερο.

   Οι συμβουλές μπορεί να δοθούν για την επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών ζητημάτων (π.χ. τι μπορεί να κάνει για να καλυφθεί νομικά μια κακοποιημένη γυναίκα) ή για ενημέρωση πάνω σε θεωρίες της ψυχολογίας οι οποίες όμως θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση και πρακτική επίλυση της κατάστασης (π.χ τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν περνάει πένθος, τι χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά, πώς η σχέση μπορεί να λειτουργήσει).

   Το σημαντικό στη συμβουλευτική διαδικασία είναι ότι ο ψυχολόγος βοηθάει τον συμβουλευόμενο να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης των προσωπικών του αποθεμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθάει ο ίδιος τον εαυτό του.

   Η συμβουλευτική διαδικασία είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπευτική και δεν προχωράει στην σε βάθος ανάλυση του ατόμου και των ζητημάτων του.