Ομαδικη Ψυχοθεραπεια

   Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένας ακόμα τρόπος που προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους με προβλήματα τα οποία έχουν ψυχολογική προέλευση. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή συμπληρωματικά με την ατομική ψυχοθεραπεία.

   Η ομαδική ψυχοθεραπεία όμως, πάνω από όλα, είναι μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, μέσα από την οποία ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, φέρνοντας στην επιφάνεια όλα όσα ζούμε στην καθημερινότητα μας μέσα στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια στα οποία κινούμαστε (οικογένεια, επαγγελματικοί χώροι κ.ά.) και στις προσωπικές μας σχέσεις.

   Σκοπός της ομάδας είναι, διαμέσου της αλληλεπίδρασης των μελών και με την στήριξη του θεραπευτή, να ανοίξουμε τα κανάλια επικοινωνίας με τον εαυτό μας αλλά και με τον εξωτερικό κόσμο, έτσι ώστε να επέλθει η επίλυση συγκρουσιακών θεμάτων στα οποία οφείλονται οι διάφορες ψυχικές ανισορροπίες. Κατ' επέκταση ανοίγονται οι δρόμοι για την προσωπική ωρίμανση και τη βελτίωση της ζωής μας.

   Μέσα από τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ευνοείται η ελεύθερη και ειλικρινής έκφραση των μελών, μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Παράλληλα, η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας, αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμπεριφορές που κάθε ατόμο εκδηλώνει μέσα στα διάφορα κοινωνικά και προσωπικά πλαίσια σχέσεων που κινείται. Έτσι προβλήματα και "δυσλειτουργίες" έρχονται στο επίκεντρο της συνείδησης και γίνονται υλικό επεξεργασίας από την ομάδα. Στόχος είναι η ανακάλυψη τρόπων διαχείρισης των σχέσεων και εκδήλωσης συμπεριφορών έτσι ώστε να φέρνουν λιγότερη δυσαρέσκεια και περισσότερη ευχαρίστηση.

   Τα άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες δεν αποτελούν μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που φέρουν μια συγκεκριμένη ταμπέλα. Είναι άτομα με καθημερινά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανθρώπινες και καθημερινές όπως άγχος, φοβίες, θλίψη, ανασφάλειες, έχουν δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις, στην επικοινωνίας και την επαφή με τους άλλους κ.ά.
   Σε εποχές που η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων σπανίζει, που η ουσιαστική επαφή, η εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση, έχουν μεταμορφωθεί σε απειλητικές έννοιες, ή σε εξιδανικευμένες άπιαστες αξίες, η ομαδική θεραπεία έρχεται να παρέμβει και να επαναφέρει τις ισορροπίες!