Συνεπεια - Απορρητο - Ρολοι

   Συνέπεια: η συνέπεια τήρησης του συμβολαίου, δηλαδή η τήρηση της συχνότητας των επισκέψεων, των ωραρίων κλπ, συμβάλει στην διατήρηση του θεραπευτικού πλαισίου και ως εκ τούτου στην επιτυχία της ανάλυσης.

   Απόρρητο:Το θεραπευτικό απόρρητο δεσμεύει τον θεραπευτή ώστε να μην μπορεί να αποκαλύψει και να συζητήσει τις πληροφορίες που του έχουν δοθεί μέσα στη συνεδρία με κανένα (ούτε συγγενείς, συντρόφους, φίλους του αναλυόμενου). Η μόνη περίπτωση να αρθεί το απόρρητο είναι να κρίνει ο θεραπευτής ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του αναλυόμενου ή άλλου προσώπου. Ο αναλυόμενος ενημερώνεται για αυτό.

   Ρόλοι:Στην θεραπευτική διαδικασία οι ρόλοι είναι ευδιάκριτοι.Αναλυτής και αναλυόμενος  αναπτύσσουν μια θεραπευτική σχέση η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τη θεραπεία.  Για να διατηρηθεί και να εξελιχθεί με τον ορθό -θεραπευτικά μιλώντας-  τρόπο αυτή η σχέση, δεν εμπεριέχονται κοινωνικές σχέσεις εκτός συνεδριών.


Η συνεδρία δεν γίνεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή αλκοόλ.