Επιθετικότητα

   Η επιθετικότητα που εκδηλώνεται στους εφήβους αποσκοπεί στην αναζήτηση μιας ισορροπίας των αλληλοσυγκρουόμενων ενδοψυχικών τάσεων, χρήσιμη σ΄ αυτή τη φάση  για την εξέλιξης τους.

   Βασικοί –γενικοί- στόχοι που επιδιώκονται διαμέσου της εκδηλούμενης επιθετικότητας είναι:

  1. Δοκιμασία δύναμης: Σχετίζεται με την τάση ανεξαρτητοποίησης από τους γονείς και από-ιδανικοποίησης των ενηλίκων γενικότερα.
  2. Αναζήτηση πειθαρχίας, ποινής, ισχυρής υποστηριχτικής φιγούρα: Αν ο ενήλικας φανεί δυνατός στην «επίθεση», τότε ο έφηβος αισθάνεται ασφάλεια για το κύρος και την στήριξη που μπορεί να λαμβάνει. Αν φανεί αδύναμος, ο έφηβος βιώνει θλίψη και αποδιοργάνωση.
  3. Απενοχοποίηση και άμβλυνση των αυστηρών απαγορεύσεων. Προκαλεί με την επιθετικότητα τους ενηλίκους, ώστε να δοκιμάσει την ανοχή τους, επιδιώκοντας την συγχώρεση (αγάπη, αποδοχή) ή την ποινή (απενοχοποίηση).