Αμοιβη

   Η αμοιβή ορίζεται και συμφωνείται στη πρώτη συνάντηση.

   Γίνεται συζήτηση για το ύψος της αμοιβής και για τον τρόπο καταβολής της. Η αμοιβή είναι σταθερή για κάθε συνεδρία. Στη περίπτωση περισσότερων από δύο συνεδριών την εβδομάδα η τιμή της δεύτερης συνεδρίας είναι χαμηλότερη.

   Η συμβολική σημασία της αμοιβής σχετίζεται με την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας που αισθάνεται ο αναλυόμενος στο να εκφραστεί στη συνεδρία. Από την άλλη πάλι σηματοδοτεί και την αξία που επενδύει στην προσωπική του ανάπτυξη.