Ατομικη Ψυχοθεραπεια

   Η ατομική ψυχοθεραπεία αναφέρεται στην διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά από προσωπικά ραντεβού μεταξύ ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάποιες προσωπικές δυσκολίες όπως, άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή στη λήψη αποφάσεων, ανασφάλειες, κρίσεις πανικού, φοβίες, υπαρξιακές κρίσεις, κ.λ.π.

   Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες. Στην πορεία τους αναπτύσσεται μια σχέση με τον θεραπευτή που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια, την ασφάλεια, την επικοινωνία, την κατανόηση.  Με βάση την σχέση αυτή ξεκινάει η πολύ προσωπική διαδρομή του κάθε ανθρώπου προς την αυτοέκφραση, την αυτογνωσία, την προσωπική εξέλιξη και κατά συνέπεια τη «θεραπεία» των ψυχικών οδυνών του! Η διαδρομή είναι «προσωπική» καθώς χαράσσεται μέσα από τα βιώματα, τις ανάγκες, την προσωπικότητα και φυσικά το αίτημα του κάθε ατόμου που αποφασίζει να την ακολουθήσει.

   Συνοψίζοντας όμως την επιστημονική σκοπιμότητα και την προσωπική εμπειρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχοθεραπευτική διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

   Αρχικά το άτομο αναζητά τη συνδρομή του ψυχοθεραπευτή, έχοντας κάποιο προσωπικό αίτημα.  Σε μια πρώτη φάση λοιπόν εντοπίζεται και συγκεκριμενοποιείται αυτό το αίτημα. Ταυτόχρονα, αρχίζουν να διακρίνονται οι καταστάσεις που ενοχλούν, πιέζουν και αγχώνουν το άτομο στη ζωή του.

   Ενώ η ψυχοθεραπευτική πορεία ακολουθείται, ο «αναλυόμενος» (όπως αποκαλούμενο τον άνθρωπο που ακολουθεί την ψυχοθεραπευτική – αναλυτική διαδικασία) έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή και συνείδηση με τις ανάγκες του, τα συναισθήματα του αλλά και με τους τρόπους λειτουργίας της συμπεριφοράς του, τους τρόπους λειτουργίας και εμπλοκής στις σχέσεις του κλπ. (Ανάλογα με το αίτημα του κάθε ατόμου εμβαθύνονται και αναλύονται και οι αντίστοιχοί τομείς.)

   Η ψυχοθεραπευτική δουλειά συνεχίζεται με το να ενθαρρύνει την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, αναγκών, ακόμα και συμπεριφορών, χωρίς τις αναστολές που οι συνήθεις κοινωνικές σχέσεις ή συνθήκες έχουν δημιουργήσει και παγιώσει στη ζωή του ατόμου. Πέραν αυτών, κατά την ατομική ψυχοθεραπεία το άτομο μαθαίνει να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τις «ζόρικες» καταστάσεις τις ζωή του, ενώ διαφοροποιεί  τις στάσεις και τις συμπεριφορές που του δημιουργούν προβλήματα και εμποδίζουν την προσωπική του εξέλιξη.

   Όλα αυτά όμως συμβαίνουν με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου: Ο δρόμος για την εξέλιξη και την αλλαγή περνάει μέσα από το ίδιο το άτομο καθώς ανακαλύπτει και ακολουθεί εκείνους τους τρόπους που πηγάζουν και ταιριάζουν στην προσωπικότητα του. Απεγκλωβίζεται από τα «παλιά σχήματα» (σχέσεων & καταστάσεων) που τον κρατούν αιχμάλωτο και περιορισμένο ενώ ανακαλύπτει την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, έκφρασης, δράσης.

   Έτσι, σταδιακά, το άτομο εγκαταλείπει τις ανασφάλειες του, ανακουφίζει την ψυχική του οδύνη, μαθαίνει να αποδέχεται και να εμπιστεύεται τον εαυτό του, να στηρίζεται σ’ αυτόν. Αποκτά μεγαλύτερο αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση,  απελευθερώνεται από όλα εκείνα που «φιμώνουν» την ψυχική του έκφραση, ανοίγοντας έτσι δρόμους για προσωπική αλλαγή, εξέλιξη και βελτίωση της ζωή του.