Χρονος - Διαρκεια- Συχνοτητα

   Ο χρόνος του ραντεβού είναι συγκεκριμένος και συναποφασίζεται από τα μέλη της θεραπευτικής σχέσεις.

   Το ραντεβού ορίζεται συγκεκριμένη μέρα και ώρα μέσα στην εβδομάδα η οποία να είναι διαθέσιμη και από τους δύο.

   Η συγκεκριμενοποίηση του ραντεβού βοηθάει στην αμοιβαία δέσμευση: Από τη πλευρά του αναλυόμενου  να αφιερώσει τη συγκεκριμένη ώρα στην προσωπική του ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία, δηλαδή στη «δουλειά με τον εαυτό του».

   Η δέσμευση του αναλυτή είναι η αφιέρωση του, τη συγκεκριμένη ώρα στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης αναλυόμενος και αναλυτής αμοιβαία επίσης αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πορεία της ψυχοθεραπεία.

   Η ώρα του  ραντεβού ματαιώνεται και αλλάζει σε περίπτωση ανάγκης.  Το ραντεβού που δεν ματαιώνεται έγκαιρα (ως το τέλος της προηγούμενης μέρας ) χρεώνεται κανονικά (καθώς ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο ραντεβού.)Αν ματαιωθεί εγκαίρως δεν χρεώνεται και αντικαθίσταται μέσα στις επόμενες μέρες  ώστε να τηρηθεί η σταθερή συχνότητα. Αν η συνεδρία ακυρωθεί από τον θεραπευτή, φυσικά δεν χρεώνεται.

   Η διάρκεια του ραντεβού είναι μία ώρα. Η διάρκεια δεν τηρείται σε περίπτωση καθυστερημένης  προσέλευσης, καθώς υπάρχει επόμενο ραντεβού. Σε περίπτωση που ο αναλυτής καθυστερήσει την έναρξη της συνεδρίας, η λήξη της γίνεται αντιστοίχως αργότερα.

   Η συχνότητα των επισκέψεων μπορεί να διαφοροποιείται από αναλυόμενο σε αναλυόμενο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αναλυόμενος νιώθει την ανάγκη για περισσότερες από μια συνεδρίες την εβδομάδα. Άλλες πάλι φορές είναι η κρισιμότητα της κατάστασης του αναλυόμενου που απαιτεί να καθοριστεί μεγαλύτερος αριθμός συνεδριών. Το μίνιμουμ όμως είναι μια φορά την εβδομάδα έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε θεραπευτικά αποτελέσματα. Η συχνότητα μπορεί να αρχίσει σταδιακά να αραιώνει κατόπιν συζήτησης και συμφωνίας,  όταν έχει προχωρήσει η θεραπευτική δουλειά.

   Η ανάλυση και η θεραπεία δεν είναι θέμα ημερών ή μηνών. Ο θεραπευόμενος βέβαια είναι ελεύθερος να σταματήσει στο βαθμό που αισθάνεται ότι έχει βοηθηθεί ικανοποιητικά και κατόπιν συνεννόησης με τον θεραπευτή. Μια όμως ψυχοθεραπεία για να δείξει κάποια σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα χρειάζονται δύο με τρία χρόνια. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν αποτελεί κανόνα και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο.