Ποιο επαγγελμα μου ταιριαζει

    Η συμβουλευτική πάνω στα Επαγγελματικά ζητήματα έχει αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική μιας και η εργασία είναι ο τομέας της ζωής μας στον οποίο αφιερώνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της.

   Η πληθώρα των επαγγελματικών επιλογών που προσφέρονται στην αγορά εργασίας, η ανακατάταξη της ιεραρχίας των επαγγελμάτων και ο κορεσμός πολλών κλασσικά καθιερωμένων επαγγελματικών χώρων, οι ταχύρυθμες αλλαγές των κοινωνικών και επαγγελματικών αξιών, δημιουργούν ένα κλίμα σύγχυσης στους νέους που θέλουν να χαράξουν μια σταδιοδρομία επιτυχημένη. Η σύγχρονες επιταγές επίσης επιβάλουν οι επαγγελματικές επιλογές να γίνονται όσο το δυνατό πιο νωρίς... Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας βιαστικής ή και τυχαίας επιλογής μπορεί να είναι η δυσαρέσκεια ή η ανία.

   Σωστή επαγγελματική επιλογή σημαίνει: έχω επιλέξει μια επαγγελματική πορεία που μου αρέσει και ταιριάζει στον χαρακτήρα μου, στις δεξιότητες μου ενώ έχει και καλές μελλοντικές προοπτικές. Μια τέτοια επιλογή αυξάνει την διάθεση για δουλειά και δημιουργική έκφραση, κάτι που ανάλογα αυξάνει τις πιθανότητες για επιτυχημένη καριέρα! Ικανοποίηση, δημιουργική έκφραση και καλές απολαβές αποτελούν σημαντικά συστατικά και για την διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.

   Λάθος επαγγελματική επιλογή σημαίνει: ανία, απογοήτευση, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση, συστατικά που ευνοούν την επαγγελματική αποτυχία.

   Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, έχουν ακριβώς τον σκοπό να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν το άτομο στην επιλογή του επαγγέλματος που του ταιριάζει με βάση:

  • τα χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας του,
  • τις Προσωπικές του προτιμήσεις και ενδιαφέροντα,
  • τις Ιδιαίτερες Ικανότητες του και
  • τις Επαγγελματικές του Αξίες.

   Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την τελική επιλογή έγκυρη και αξιόπιστη. Ταυτόχρονα παρέχεται και η κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική για την καλύτερη πραγματοποίηση του στόχου.