Μετα την επαγγελματικη συμβουλη

   Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της μελέτης, το άτομο θα είναι σε θέση νά:

  • Γνωρίζει την επαγγελματική κατεύθυνση που του ταιριάζει.
  • Έχει μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού του και της κατάστασης του.
  • Είναι ικανός να πάρει μια απόφαση.
  • Επιβεβαιώσει αυτή την απόφαση.
  • Μπορεί να στηρίξει αυτήν την απόφαση.
  • Γνωρίζει αν χρειάζεται και πως, να μεταβάλλει μια κατάσταση.
  • Ξέρει αν χρειάζεται να προσαρμοστεί σε κάποια κατάσταση και πως θα το κάνει αυτό.
  • Αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και θα μπορεί να τα εκφράζει.
  • Μπορεί να διερευνήσει τις εναλλακτικές λύσεις και να επιλέξει μια από αυτές.
  • Γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του...έτσι ώστε να μάθει να στηρίζεται στα δυνατά και να ενισχύσει τα αδύναμα (που συνδέονται με την πραγματοποίηση του στόχου.)