ΧΕΝ: Ομάδες γυναικών. Ομιλία με θέμα: Σχέσεις γονέων με τα ενήλικα παιδιά τους, Κέντρο Ράιχ: Ομάδες προέφηβων. Ομιλία με θέμα: «Αντικειμενότροπες σχέσεις και σώμα», (Πρωταρχική σχέση του παιδιού με το σημαντικό αντικείμενο, ανάπτυξη του εαυτού) και «Οι Ομάδες Εφήβων και Πρόληψη της Νεύρωσης». Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εισήγηση στην Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας Σωκράτης /Erasmus Leonardo Da Vinci και Νεολαία με Θέμα: «Προσαρμογή των φοιτητών Erasmusστην χώρα υποδοχής».